Lukihäiriön eli dyslexian hoitoa käsittelevä PowerPoint esitys Katso tästä
Etene esityksessä nuolia käyttämällä.
Huom. Katselu edellyttää, että käytössä on FireFox selain,

 Mikä on ReadingOCI+ projekti?Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ja ottanut käyttöön ReadingOCI asentohoito-
menetelmän (OCI = Otolith Canal Irritation), jolla voidaan vähentää tai poistaa erilaisia
lukemiseen ja koordinaatioon liittyviä häiriöitä.

Tampere-Kalevan rotaryklubi on päättänyt auttaa tiedon levittämisessä tästä
hoitomenetelmästä, jotta mahdollisimman useat ihmiset pääsisivät hoidon piiriin.

Näpäyttämällä kuvan osoitinpuikon päätä voit noutaa koululle esitteen pdf muodossa
Siitä näkee helposti mitä koulu ja koululainen hyötyy.

 
Tavoitteena hyvä lukutaito
Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ReadingOCI (Otolith Canal Irritation) -asentohoitomenetelmän, jolla voidaan poistaa tai vähentää erilaisia lukemiseen ja tasapainoon liittyviä häiriöitä sekä parantaa lukutaitoa ja lisätä oppimiskykyä kaikissa ikäluokissa. ReadingOCI sisältää testauksen, hoitomenetelmät ja ylläpidon itsehoidolla eli TestOCI-, PractiseOCI- ja MinimizeOCI -palvelut. Suurin hyöty on saavutettavissa lapsilla ja nuorilla. Potilaiden tilan edistymistä on tutkittu tieteellisesti. Rahko on kymmenen vuoden aikana testannut menetelmillään noin 10 000 potilasta, iältään 3,5 vuodesta 94 vuoteen. Lukunopeus on mitattu ennen ja jälkeen hoitojen noin 3 500 henkilöllä. Mittaustulosten mukaan koululaisten lukunopeus kasvoi ensimmäisen hoitokerran jälkeen yli 40 prosenttia ja sanojen oikein lukeminen parani merkitsevästi. Tämä on vaikuttanut tuntuvasti myös muihin oppimistuloksiin. Elinikäisellä itsehoidolla luki- ja oppimishäiriötä voidaan vähentää merkittävästi. Arviolta 600 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen lukihäiriö. Asentohuimauksessa ja sen lievemmässä muodossa tasapainoelimen pohjalla olevasta suoraviivaisia liikkeitä aistivasta utriculuksesta lähtee liikkelle otokonioita eli hyvin hienoja kalkkikivihitusia. Nämä hituset utriculuksessa jäävät painonsa takia hieman jälkeen pään liikkuessa ja kertovat alla oleville hermosoluille, mihin suuntaan ja paljonko liikuttiin.Toisilla henkilöillä perinnöllisesti, lapsesta lähtien, näitä hiukkasia kulkeutuu kiertoliikkeitä aistiviin kaarikäytäviin. Löydös on luultua yleisempi ja löydettävissä herkemmillä Rahkon testeillä. Kaarikäytävien nesteen sekaan tulevat hituset tuottavat satunnaisia häiriöitä ja silmien ohjausliikkeet ovat epätarkkoja. Tällöin kuva, joka syntyy verkkokalvolle, tallentuu aivoihin myös epämääräisenä muistijälkenä. Sen laatu ja sillä toimiminen vaatii aivoilta paljon ylimääräistä työtä ja tulos on huonompi. Näkö on heikohko, keskeinen tarkan näön alue on epätarkka, näkökentän laajuus on kapeampi. Tämä ilmiö matkii aivoperäistä häiriötä, vaikka kyseessä on aistiperäinen häiriö. Sen tuottama rivien hyppiminen ja sanojen välien katoaminen sekä edestakaisin lukeminen ja arvailu jäävät pois korjattaessa ne ReadingOCI -menetelmällä. Luki- ja oppimishäiriöissä on mukana myös keskushermoston rakenteellinen osio , jonka suuruus vaihtelee merkityksettömästä suureen.
 
Metodin sovellusta käytännössä - Kanta-Hämeen erityisopettajayhdistyksen seminaari 24.11.2011  

 
Dos. Tapani Rahko ja johtaja Seppo Laalo
kertovat metodista ja saavutetuista tuloksista.


Kanta-Hämeen erityisopettajayhdistyksen järjestämä seminaari
Koulutuskeskus Tavastiassa, Hämeenlinnassa.
Paikalla oli 100 osallistujaa Hämeenlinnasta, Janakkalasta,
Hattulasta, Riihimäeltä ja Hyvinkäältä. Osallistujat koostuivat
luokanopettajista, erityisopettajista, kouluterveydenhoitajista,
koulupsykologeista, lukihäiriöisten vanhemmista.
Paikalla oli myös yksi rehtori.


 

 
TestOCI: Testaamalla selvitetään kumman puolen taspainoelimen häiriö on voimakkaampi ja asentohoidot aloitetaan siltä puolelta.
PractiseOCI :TestOCIn tuloksen pohjalta havaittu ongelman aiheuttaja on järkevää poistaa noin puolen tunnin kestoisella kolmen kaarikäytävän asentohoidolla.
MinimizeOCI: Parantuneen tilanteen itsehoitoon kehitetty ohjeisto, jonka avulla henkilö jatkaa asentohoitoja itse loppuiän. Suoritustiheyttä voidaan yksilöllisesti harventaa jatkossa.