Lukihäririön syistä

Tasapainoelimen toiminnasta

Vaakasuoran kaarikäytävän päätehtävä on vaakasuorien kiertoliikkeiden raportointi tasapainoelimelle.

Ylöspäin suuntautuvan kaarikäytävän päätehtävä on ylös ja eteenpäin tapahtuvan kiertoliikkeen raportointi tasapainoelimelle.

Taakse suuntautuvan kaarikäytävän tehtävä on taaksepäin suuntautuvan kiertoliikkeen raportointi tasapainoelimelle.

Tasapainoelimen pohjalta kalkkikivihituset joutuvat asentohuimauksesta tai lukihäiriöstä kärsivillä henkilöillä kaarikäytäviin ja raportoivat virheellistä tietoa. Kun päätä kallistelemalla asentohoidolla hituset valuvat kaarikäytävien cupuloihin, virheet raportoinnissa jäävät pois. Tällöin silmän liikkeeenohjaus on tarkkaa ja näköaisti välittää aivoihin todellisen kuvan.

Tavoitteena hyvä lukutaito ja syrjäytymisen ehkäisy


Parempi lukutaito

Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ReadingOCI (Otolith Canal Irritation) -asentohoitomenetelmän, lukemiseen ja tasapainoon liittyviä häiriöitä sekä parantaa lukutaitoa ja lisätä oppimiskykyä kaikissa ikäluokissa.

ReadingOCI sisältää testauksen, hoitomenetelmät ja ylläpidon . Suurin hyöty on saavutettavissa lapsilla ja nuorilla. Potilaiden tilan edistymistä on tutkittu tieteellisesti. Rahko on 18 vuoden aikana testannut menetelmillään noin 15 000 potilasta, iältään 3,5 vuodesta 94 vuoteen. Lukunopeus on mitattu ennen ja jälkeen hoitojen n. 4000 henkilöllä. Mittaustulosten mukaan koululaisten lukunopeus kasvoi ensimmäisen hoitokerran jälkeen yli 40 prosenttia ja sanojen oikein lukeminen parani merkitsevästi. Tämä on vaikuttanut tuntuvasti myös muihin oppimistuloksiin. Elinikäisellä itsehoidolla luki- ja oppimishäiriötä voidaan vähentää merkittävästi.

Arviolta 750 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen lukihäiriö. Asentohuimauksessa ja sen oireettomassa taustailmiössä tasapainoelimen pohjalla olevasta suoraviivaisia liikkeitä aistivasta utriculuksesta lähtee liikkeelle otokonioita eli hyvin hienoja kalkkikivihitusia. Nämä hituset utriculuksessa jäävät painonsa takia hieman jälkeen pään liikkuessa ja kertovat alla oleville hermosoluille, mihin suuntaan ja paljonko liikuttiin. Toisilla henkilöillä perinnöllisesti, lapsesta lähtien, näitä hiukkasia kulkeutuu kiertoliikkeitä aistiviin kaarikäytäviin.

Löydös on luultua yleisempi ja löydettävissä herkemmillä Rahkon testeillä. Kaarikäytävien nesteen sekaan tulevat hituset tuottavat satunnaisia häiriöitä ja silmien ohjausliikkeet ovat epätarkkoja. Tällöin kuva, joka syntyy verkkokalvolle, tallentuu aivoihin myös epämääräisenä muistijälkenä.

Sen laatu ja sillä toimiminen vaatii aivoilta paljon ylimääräistä työtä ja tulos on huonompi. Näkö on heikohko, keskeinen tarkan näön alue on epätarkka, tarkan näkökentän laajuus on kapeampi. Tällöin samaan aikaan nähdään pienempi alue. Silloin luettu lause on rakennettava uudelleen pienemmistä palasista. Se tekee lauseen ymmärtämisestä hankalampaa.

Apua syrjäytymisen ehkäisemiseen

Vähitellen osa lapsista väsyy yrittämään, kyllästyy ja turhautuu. Koska hahmottaminen vaatii kapealla tarkalla näkökentällä jatkuvaa pään kohdistamista ja ponnistelua puheen hahmottamisessa, tämä kuormittaa lisää: ADHD ja ADD. Tapahtumasarja voi johtaa syrjäytymiseen. Tämä ilmiö matkii aivoperäistä häiriötä, vaikka kyseessä on aistiperäinen häiriö. Sen tuottama rivien hyppiminen ja sanojen välien katoaminen sekä edestakaisin lukeminen ja arvailu jäävät pois korjattaessa ne ReadingOCI -menetelmällä. 

Kun tarkka näkökenttä on laajempi, nähdään samaan aikaan useita sanoja. Siis luetaan lauseen pätkiä suoraan ilman tallennusta osista ja rekonstruointia, siis ajatuksia ja ymmärretään sisältö heti. 

Koulutuksien yhteydessä demonstraatiohenkilöt ovatkin sanoneet ymmärtävänsä heti luetun. Aikaisemmin korostetun lukunopeuden kasvun sijasta onkin tärkeämpää katsoa, kuinka helposti hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Tarkan näkökentän laajenemisen mittaaminen vasta varmistaa todellisen hyödyn objektiivisesti.

Lapsi syntyy aivojen osalta epätäydellisenä. Täydellinen viimeistely ei ole mahdollista raskauden kuluessa. Aivot siis kehittyvät, luovat ohjelmia ja aistien kautta syntyvät toiminnat.Jos aistikanavissa on ongelmaa, se heijastuu aivojen kehitykseen. Toiminnoissa on ongelmia. Kun aistien tuottama informaatio saadaan paremmin toimivaksi, aivojen toimintatapa on parempi. Tilanne korjautuu iästä riippumatta. Luki- ja oppimishäiriöissä on mukana myös keskushermoston rakenteellinen osio , jonka suuruus vaihtelee merkityksettömästä suureen.