Asentohuimauksen testaus

Rahkon testi

Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen ja sen löydyttyä kaikkien kolmen kaarikäytävän hoito sillä puolella. 

  1. Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.
  2. Kumarrutaan n. 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin. Suljetaan silmät.

  3. Oikaistaan seisomaan suoraan. Pidetään silmät kiinni ja seistään n. 30 sekuntia. Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi

Tuloksen arviointi:
30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle.

Mitä useammin testataan, sitä enemmän lisääntyy kaatamistaipumus (kumuloituminen). Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä. Eteen/taakse liikkeellä ei ole merkitystä. Jos lukioppimishäiriötä hoidettaessa lukunopeus tai oikein lukeminen ei tällöin parane, se on merkki molemminpuolisuudesta. Tämä voi tulla esiin parin kolmenkin viikon kuluttua.

Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.

Toinen vihje: molemminpuolisuudesta: Kun seurataan tarkan näkökentän laajenemista, se ei laajene n 120-150-180 asteeseen nenän kärjestä. Seurataan testaajan kasvojen keskelle katsoen kuinka laajassa kulmassa nenän päästä potilas tunnistaa sormet sormiksi. Kysytään, näkyvätkö sormien taipeitten juovat, kynnet eli tunnistaako potilas sormet sormiksi, ei siis nakeiksi. Haetaan pienin kulma, jossa molemmat sormet ovat sormia. Vertauspohja on sama kulman suuruus ennen asentohoitoja.

Toinen vaihtoehto on selkeästi epäsymmetrinen näkökenttä keskiviivan suhteen.

Kolmas vihje: Kävelyä edestakaisin; käännöksissä esiintyy horjahtelua ja kompensatorisia käsien liikkeitä. Tässä yhteydessä on varmistuttava, ettei potilas tuijota samaan pisteeseen visuaalisena fiksaationa kompensatorisesti. Selitetään menettelyn haitallisuus sen estäessä kehon normaaleja kompensatorisia liikkeitä. Tarvittaessa poisopetellaan kävelemällä esim. käytävällä ja koko ajan katsellaan sivuilla, kunnes kävely luonnollistuu.

Neljäs vihje: Paradoksaalinen Rahkon testin voimakkuuden kasvu hoidetulla puolella. Kuuden kaarikäytävän utrikuluksen ja sakkuluksen yhteisvaikutus voi tulostua myös lisääntyneenä testin reaktiovoimakkuutena. Tilanne on harvinainen, mutta esiintyessään huomioitava.

Mikä tahansa näistä löydöksistä aiheuttaa vastakkaisenkin puolien hoidon jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan. )Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, vaikutus heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot alkuperäisen perään. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on vaivan lähtötilanne.

Suoritusjärjestys on: Ensin aina ensimmäisenä hoidettu puoli, kolme hoitoa, sitten jälkimmäisen kolme hoitoa.