Testing anterior vestibular canal

Rahko test of anterior vestibular canal

Because all vestibular canals have common functions one canal tested reveals the affected side as a treatment object where loose crystals produce disturbances.

All canals of the affected side are treated. This because even as physical measurment very small reactions may result in central structures big effects.

  1. The person stands feet together .
  2. The person bows forwards about 30 degrees. The eyes are closed.
  3. The person stands up with closed eyes and keeps position about 30 sec. The procedure may be repeated 4-5 times or a sufficient amount.

Evaluation of the result

Evaluation of the result

Standing with closed eyes the dyslexia suspect begins to reveal slight deviation to some side.

fore and aft movement is not important, only sideways deviation. The direction of slow moment is followed, not the fast correction movement.

How to find ot bilaterality of the treatment lesion:

If reading speed does not grow and word discrimination does not get better, this may be a sign of bilaterality.

The other bilaterality candidate: If the clear visual field does not increase after positional treatments.

This is tested as follows: The tester spreads fingers sideways about 1 meter in front of the test subject until the fingers lose exact structure and resemble more a small sausage than a finger. This is performed before and after the positional treatments.

See YouTube on the subject: Expansion of precise visual field in dyslexia, Dyslexia treatment, Rahko

The situation describes the clear visual field growth. It is easier to read and understand, what is read: better cognition.

Third bilaterality candidate: Even sometimes this enlarging of clear visual field may be asymmetrical and thus reveal the need of bilateral treatment.

If the situation is bilateral, threat first the side of primary response and then the other side.

Toinen vihje molemminpuolisuudesta: Kun seurataan tarkan näkökentän laajenemista, se ei laajene n. 120-150-180 asteeseen nenän kärjestä. Seurataan testaajan kasvojen keskelle katsoen kuinka laajassa kulmassa nenän päästä potilas tunnistaa sormet sormiksi. Kysytään, näkyvätkö sormien taipeitten juovat, kynnet eli tunnistaako potilas sormet sormiksi, ei siis nakeiksi. Haetaan pienin kulma, jossa molemmat sormet ovat sormia. Vertauspohja on sama kulman suuruus ennen asentohoitoja.

Toinen vaihtoehto on selkeästi epäsymmetrinen näkökenttä keskiviivan suhteen.

Kolmas vihje: Kävelyä edestakaisin; käännöksissä esiintyy horjahtelua ja kompensatorisia käsien liikkeitä. Tässä yhteydessä on varmistuttava, ettei potilas tuijota samaan pisteeseen visuaalisena fiksaationa kompensatorisesti. Selitetään menettelyn haitallisuus sen estäessä kehon normaaleja kompensatorisia liikkeitä. Tarvittaessa poisopetellaan kävelemällä esim. käytävällä ja koko ajan katsellaan sivuilla, kunnes kävely luonnollistuu.

Neljäs vihje: Paradoksaalinen Rahkon testin voimakkuuden kasvu hoidetulla puolella. Kuuden kaarikäytävän utrikuluksen ja sakkuluksen yhteisvaikutus voi tulostua myös lisääntyneenä testin reaktiovoimakkuutena. Tilanne on harvinainen, mutta esiintyessään huomioitava.

Mikä tahansa näistä löydöksistä aiheuttaa vastakkaisenkin puolien hoidon jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan. )Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, vaikutus heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot alkuperäisen perään. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on vaivan lähtötilanne.

Suoritusjärjestys on: Ensin aina ensimmäisenä hoidettu puoli, kolme hoitoa, sitten jälkimmäisen kolme hoitoa.